Nowy Zarząd FIGIEFA wybrany na Walnym Zgromadzeniu w Stambule