Najkrótsze podsumowanie XIV Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego