Finisz prac nad EURO 7

Parlament Europejski zatwierdził w czwartek 9 listopada swoje stanowisko ws. Euro 7. Podobnie jak przyjęte półtora miesiąca wcześniej stanowisko Rady Unii Europejskiej, stanowisko Parlamentu jest dużo łagodniejsze w porównaniu z rygorystyczną propozycją Komisji Europejsk...
Motoryzacja polem rywalizacji mocarstw

Motoryzacja, istotna dla wszystkich największych gospodarek świata, coraz bardziej staje się obszarem wzmożonej rywalizacji. Oprócz trwającego konfliktu chińsko-amerykańskiego narastają napięcia między Pekinem a Unią Europejską w sprawie aut elektrycznych. Obserwujemy pr...
XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego już 23 listopada

Już 23 listopada 2023 r. w Hotelu Sound Garden w Warszawie odbędzie się szczyt branży motoryzacyjnej w Polsce – XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Wyzwań i zmian cze...
Przemysł inwestuje w zielone innowacje, ale utrzymanie tempa inwestycji nie będzie łatwe

Według badań Europejskiego Stowarzyszenia Części Motoryzacyjnych CLEPA producenci części motoryzacyjnych ze starego kontynentu budują coraz bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw. Problemem pozostanie utrzymanie tempa inwestycji z uwagi na finansowanie tych wysiłków z bie...
Dekarbonizacja transportu ciężkiego: niewiele opcji na stole

Decydenci w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowali pod koniec października nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie norm emisji CO2, którego celem jest przekształcenie sektora transp...
Europejski Trybunał Sprawiedliwości broni uczciwej konkurencji w motoryzacji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok na korzyść niezależnych operatorów w sprawie ATU/Belron przeciwko FCA w zakresie dostępu do informacji za pośrednictwem OBD. Sąd orzekł, że producenci pojazdów nie mogą narzucać warunków dostępu do OBD innych niż te w...
Strajki w USA - kolejny czarny łabędź w przemyśle motoryzacyjnym

Przez ostatnie trzy lata firmy z branży motoryzacyjnej przeżyły już więcej kryzysów niż przez ostatnie dekady. Mieliśmy pandemię i całe spektrum konsekwencji z nią związanych jak zerwane łańcuchy dostaw, przestoje czy brak półprzewodników. Mamy wojnę w Ukrainie, która wp...
Najlepsi innowatorzy w motoryzacji nagrodzeni

18 października w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych innowatorów, podczas której uczczono innowacyjną doskonałość i pionierskie technologie w branży produkcji części motoryzacyjnych. Podczas wydarzenia wyróżniono dwanaście najlepszych rozwiąza...
Apel branży: Europejska motoryzacja potrzebuje solidnej strategii przemysłowej

Silna konkurencja z Chin i USA stawia pod znakiem zapytania sukces transformacji europejskiej branży motoryzacyjnej, która i bez tego stoi przed wieloma wyzwaniami. W branży od dawna mówi się o potrzebie holistycznej polityki przemysłowej, która powinna wspierać zmiany w...
Jaka przyszłość czeka polską gospodarkę i motoryzację

W ciągu ostatnich 34 lat Polska gospodarka i sektor motoryzacyjny odnotowały spektakularny sukces. Jakie są jego źródła i czy mamy szansę na dalszy rozwój w podobnej skali w kolejnych dziesięcioleciach? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać będą uczestnicy XVIII Kongres...
Finisz prac nad EURO 7

Parlament Europejski zatwierdził w czwartek 9 listopada swoje stanowisko ws. Euro 7. Podobnie jak przyjęte półtora miesiąca wcześniej stanowisko Rady Unii Europejskiej, stanowisko Parlamentu jest dużo łagodniejsze w porównaniu z rygorystyczną propozycją Komisji Europejsk...
Motoryzacja polem rywalizacji mocarstw

Motoryzacja, istotna dla wszystkich największych gospodarek świata, coraz bardziej staje się obszarem wzmożonej rywalizacji. Oprócz trwającego konfliktu chińsko-amerykańskiego narastają napięcia między Pekinem a Unią Europejską w sprawie aut elektrycznych. Obserwujemy pr...
XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego już 23 listopada

Już 23 listopada 2023 r. w Hotelu Sound Garden w Warszawie odbędzie się szczyt branży motoryzacyjnej w Polsce – XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Wyzwań i zmian cze...
Przemysł inwestuje w zielone innowacje, ale utrzymanie tempa inwestycji nie będzie łatwe

Według badań Europejskiego Stowarzyszenia Części Motoryzacyjnych CLEPA producenci części motoryzacyjnych ze starego kontynentu budują coraz bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw. Problemem pozostanie utrzymanie tempa inwestycji z uwagi na finansowanie tych wysiłków z bie...
Dekarbonizacja transportu ciężkiego: niewiele opcji na stole

Decydenci w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowali pod koniec października nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie norm emisji CO2, którego celem jest przekształcenie sektora transp...
Europejski Trybunał Sprawiedliwości broni uczciwej konkurencji w motoryzacji

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok na korzyść niezależnych operatorów w sprawie ATU/Belron przeciwko FCA w zakresie dostępu do informacji za pośrednictwem OBD. Sąd orzekł, że producenci pojazdów nie mogą narzucać warunków dostępu do OBD innych niż te w...
Strajki w USA - kolejny czarny łabędź w przemyśle motoryzacyjnym

Przez ostatnie trzy lata firmy z branży motoryzacyjnej przeżyły już więcej kryzysów niż przez ostatnie dekady. Mieliśmy pandemię i całe spektrum konsekwencji z nią związanych jak zerwane łańcuchy dostaw, przestoje czy brak półprzewodników. Mamy wojnę w Ukrainie, która wp...
Najlepsi innowatorzy w motoryzacji nagrodzeni

18 października w Brukseli odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych innowatorów, podczas której uczczono innowacyjną doskonałość i pionierskie technologie w branży produkcji części motoryzacyjnych. Podczas wydarzenia wyróżniono dwanaście najlepszych rozwiąza...
Apel branży: Europejska motoryzacja potrzebuje solidnej strategii przemysłowej

Silna konkurencja z Chin i USA stawia pod znakiem zapytania sukces transformacji europejskiej branży motoryzacyjnej, która i bez tego stoi przed wieloma wyzwaniami. W branży od dawna mówi się o potrzebie holistycznej polityki przemysłowej, która powinna wspierać zmiany w...

Newsletter

Zostaw swój adres mailowy i pozostańmy w kontakcie!
1
2
3
4
5
6
7